Enerji sektöründe müşterilerine inşaat, montaj, vinç ve taşımacılık konularında hizmet vermekte olan firmamız faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

Önceden tedbir alarak ve yapılacak işi doğru planlayarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek,

“Hata Opsiyon Değildir” prensibini ilke almak,

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak ve “Birlikte çalışmış olduğu ekibin sağlığını riske atmama” ilkesini benimsemesi için eğitimler vermek,

Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

FOTOĞRAFLAR